Bò Úc và bò Mỹ chính hãng được nuôi dưỡng trong môi trường tự nhiên cùng chế độ đặc biệt. Được tin dùng tại thị trường thịt bò nhập khẩu ở Việt Nam. Ngày nay việc ưa chuộng vào thịt bò nhập khẩu bổ sung vào bữa ăn hằng ngày xu hướng tăng cao. https://phanphoithucpham.com/ là đơn vị https://phanphoithucpham.com/ nhập khẩu các loại thịt bò nhập khẩu chất lượng giá cực tốt đáp ứng nhu cầu đó. Phục vụ khẩu vị mọi gia đình trên cả nước.

  • Xếp theo:
Bắp Bò Úc ( AMH)

Bắp Bò Úc ( AMH)

Mã SP: 51769

Giá: Liên hệ
Ba chỉ bò Canada đẹp

Ba chỉ bò Canada đẹp

Mã SP: 51755

Giá: Liên hệ
Lõi vai bò Canada - Beef Top Blade

Lõi vai bò Canada - Beef Top Blade

Mã SP: 51754

Giá: Liên hệ
Gầu bò Canada - Beef Brisket

Gầu bò Canada - Beef Brisket

Mã SP: 51753

Giá: Liên hệ
Sườn bò Canada - Short ribs Bonein Beef

Sườn bò Canada - Short ribs Bonein Beef

Mã SP: 51752

Giá: Liên hệ
Dẻ sườn bò Canada - Ribs Finger Beef

Dẻ sườn bò Canada - Ribs Finger Beef

Mã SP: 51751

Giá: Liên hệ
Bắp hoa bò Canada - Heel Muscle

Bắp hoa bò Canada - Heel Muscle

Mã SP: 51750

Giá: Liên hệ
Outside Flat - Lá cờ bò Úc

Outside Flat - Lá cờ bò Úc

Mã SP: 51725

Giá: Liên hệ
Inside Beef - Đùi beefsteak bò Úc

Inside Beef - Đùi beefsteak bò Úc

Mã SP: 51724

Giá: Liên hệ
Oyster Balde - Lõi vai bò Úc

Oyster Balde - Lõi vai bò Úc

Mã SP: 51723

Giá: Liên hệ
Bolar blade - Nạc vai bò Úc

Bolar blade - Nạc vai bò Úc

Mã SP: 51722

Giá: Liên hệ
Chuck tender - Lõi cổ bò Úc

Chuck tender - Lõi cổ bò Úc

Mã SP: 51721

Giá: Liên hệ
Short ribs - Sườn bò Úc có xương

Short ribs - Sườn bò Úc có xương

Mã SP: 51720

Giá: Liên hệ
Shin Shank - Bắp bò Úc

Shin Shank - Bắp bò Úc

Mã SP: 51719

Giá: Liên hệ
Rump Beef - Nạc mông bò Úc

Rump Beef - Nạc mông bò Úc

Mã SP: 51718

Giá: Liên hệ
Đầu thăn bò Úc Cube roll

Đầu thăn bò Úc Cube roll

Mã SP: 51717

Giá: Liên hệ
Striploin - Thăn ngoại bò Úc

Striploin - Thăn ngoại bò Úc

Mã SP: 51716

Giá: Liên hệ
Tenderloin - Thăn nội bò Úc

Tenderloin - Thăn nội bò Úc

Mã SP: 51715

Giá: Liên hệ
Brisket Navel - Nạm bò Úc

Brisket Navel - Nạm bò Úc

Mã SP: 51714

Giá: Liên hệ
Brisket Point - Gầu bò Úc

Brisket Point - Gầu bò Úc

Mã SP: 51713

Giá: Liên hệ
Knuckle - Đùi gọ bò Úc

Knuckle - Đùi gọ bò Úc

Mã SP: 51712

Giá: Liên hệ
Rib Blade Meat - Nạm sườn bò Úc

Rib Blade Meat - Nạm sườn bò Úc

Mã SP: 51711

Giá: Liên hệ
Chuck eye roll - Thăn cổ bò Úc

Chuck eye roll - Thăn cổ bò Úc

Mã SP: 51710

Giá: Liên hệ
Chuck roll - Cổ bò Úc

Chuck roll - Cổ bò Úc

Mã SP: 51709

Giá: Liên hệ
Chuck Crest - Gù bò Úc

Chuck Crest - Gù bò Úc

Mã SP: 51708

Giá: Liên hệ
Beef Cheek - Má bò Úc

Beef Cheek - Má bò Úc

Mã SP: 51707

Giá: Liên hệ
Chuck tail flap - Thịt lõi vùng cổ bò Úc

Chuck tail flap - Thịt lõi vùng cổ bò Úc

Mã SP: 51706

Giá: Liên hệ
Ribs Finger - Dẻ sườn bò Úc không xương

Ribs Finger - Dẻ sườn bò Úc không xương

Mã SP: 51705

Giá: Liên hệ
Ba chỉ bò Úc Kilcoy

Ba chỉ bò Úc Kilcoy

Mã SP: 51704

Giá: Liên hệ
Ba chỉ bò Úc Swift

Ba chỉ bò Úc Swift

Mã SP: 51703

Giá: Liên hệ
Sườn chữ T bò Úc - Beef T-Bone

Sườn chữ T bò Úc - Beef T-Bone

Mã SP: 51702

Giá: Liên hệ
Beef Tomahawk - Sườn bò cắt Kiểu Pháp

Beef Tomahawk - Sườn bò cắt Kiểu Pháp

Mã SP: 51701

Giá: Liên hệ
Ba chỉ bò Úc Teys

Ba chỉ bò Úc Teys

Mã SP: 51700

Giá: Liên hệ
Bắp Cá Lóc Úc Chuck Tender

Bắp Cá Lóc Úc Chuck Tender

Mã SP: 51118

Giá: Liên hệ
Thăn Lá Cờ Bò Úc Outside Flat

Thăn Lá Cờ Bò Úc Outside Flat

Mã SP: 51116

Giá: Liên hệ
Nạc Cổ Bò Úc Chuck Roll

Nạc Cổ Bò Úc Chuck Roll

Mã SP: 51115

Giá: Liên hệ
 Tìm kiếm
 Link08.77.99.00.55

Back to top